ساوالان ۱۳۸۵

ساوالان - مشکین شهر

peivan.JPG
پیوندی ها در قله
savalan.JPG
خسته نباشید
sfaqlxdrzmstan.JPG
صبح قله ساوالان
shabil.JPG
شابیل ابتدای مسیر
shbqlx.JPG
شب بیادماندنی در قله

بازگشت